• Kurs przeznaczony dla uczniów klasy II.Będziecie mieli możliwość zweryfikowania swoich wiadomości i umiejętności z biologii.
  • Zapraszam do powtórzenia i utrwalenia wiadomości z biologii przed kwietniowym egzaminem. Rozwiązując zadania wykorzystaj dostępne źródła informacji: podręcznik, zeszyty przedmiotowe, internet. Powodzenia.