• kURS DOTYCZY UTRWALENIA MATERIAŁU DOTYCZĄCEGO RUCHÓW ZIEMI OBROTOWEGO I OBIEGOWEGO ORAZ ICH NASTĘPSTW.
  • Powtórzenie z działu pme
  • Należy odpowiedzieć na pytania typu dlaczego używając i stosując poznane prawa fizyczne.