Dla dociekliwych
(DD)

Należy odpowiedzieć na pytania typu dlaczego używając i stosując poznane prawa fizyczne.