czasowniki nieregularne
(czn)

Kurs ma na celu zapoznanie uczniów z formami nieregularnymi wybranych czasowników