RUCHY ZIEMI
(RZ)

kURS DOTYCZY UTRWALENIA MATERIAŁU DOTYCZĄCEGO RUCHÓW ZIEMI OBROTOWEGO I OBIEGOWEGO ORAZ ICH NASTĘPSTW.