Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego
(EgzGimNiem)

Kurs dla klas III przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z j. niemieckiego w roku szkolnym 2011/12