Dodawanie w zakresie 10
(Dodawanie w zakresie 10)

Kurs dotyczący ćwiczenia umiejętnośći dodawania do 10.