Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym
(Powtórki z biologii)

Zapraszam do powtórzenia i utrwalenia wiadomości z biologii przed kwietniowym egzaminem. Rozwiązując zadania wykorzystaj dostępne źródła informacji: podręcznik, zeszyty przedmiotowe, internet. Powodzenia.